De start in 2016

Als we kijken naar de huidige digitale folder apps dan valt op dat retailers steeds afhankelijker worden en dat de kosten voor de inzet hiervan steeds hoger worden. Gebundelde kracht = gezamenlijke macht. Toen is het gezamenlijke folder platform ‘AlleFolders’ gestart.

De brede doelstelling anno 2022

Het RMI is inmiddels veel meer dan het gezamenlijke folder platform ‘AlleFolders’.

Het RMI is een vereniging, voor grote en kleine retailers, met een gekozen bestuur. Het dagelijks management wordt in opdracht van de vereniging uitgevoerd door Retail Media Support (RMS). De leden van de vereniging nemen deel in verschillende werkgroepen. Besluitvorming over onderwerpen gaat door meerderheid van stemmen. Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin besluiten over verenigingszaken genomen worden. Gedurende het jaar worden de leden op de hoogte gehouden via mailings.

Het RMI

  • Is het gezamenlijke folder platform ‘AlleFolders’.
  • Is een netwerk waarbij kennis gedeeld wordt op mediagebieden die niet concurrerend zijn.
  • Biedt inkoopsamenwerking.
  • Is een gesprekspartner vanuit de verzamelde retail op diverse onderwerpen, zoals het recente JA-JA vraagstuk.
  • Heeft een adviserende rol op basis van het advies vanuit de diverse werkgroepen.
© Copyright Retail Media Initiatief 2022