Werkgroepen

Na de kick-off september 2016 zijn retailers met de opgehaalde initiatieven in verschillende werkgroepen aan de slag gegaan. Bekijk hier een overzicht van de werkgroepen en de stand van zaken.

Projectgroep ja/ja-problematiek

Het bestuur nam de taak op zich om het RMI als gesprekspartner aan te bieden naar de politieke lobby en de verspreiders toe. Vorige week hebben wij als bestuur op één dag alle Nederlandse verspreiders gesproken om hun visie te horen op het gebied van selectieve verspreiding en van gedachten te wisselen over mogelijke oplossingen.  Dit was zeer verhelderend.  We voorzien dat het met selectieve verspreiding dezelfde kant opgaat als met de folderplatforms. 

Als de ja/ja-stickers in Amsterdam doorgaan, waar het naar uitziet, en als deze nagevolgd worden in andere gemeenten, is het een kwestie van tijd tot we overgaan naar een model waarbij klanten op een website of app aangeven welke  fysieke folders ze willen ontvangen in hun brievenbus en welke digitale folders zij wensen te ontvangen via mail of app. Als we niet uitkijken, ontstaan er meerdere plekken waar de consument zijn voorkeuren aan kan geven. 

Als retailer wil je op al die plekken zichtbaar zijn, en voor je het weet, betaal je mee aan die platforms en lever je de gedrukte folder op meerdere locaties aan voor bundeling. Weer extra kosten waar niemand op zit te wachten. Diegene met het eerste digitale platform, wint. In plaats van af te wachten tot een van hen met het initiatief komt, hebben wij regie gepakt. 
Om daarmee een herhaling van de huidige afhankelijkheid richting de commerciële folderplatforms te voorkomen We willen dit voor zijn en hebben namens het RMI aan de verspreiders gevraagd na te denken over een oplossing waarbij de consument straks op één plek de voorkeuren aan kan geven.

Projectgroep Gezamenlijke inkoop

Vanuit deze werkgroep is in eerste instantie een deelgroep ontstaan die in onderhandeling is gegaan over lagere en eenduidige tarieven. Zonder direct over de onderhandelingen te spreken, want dat is een zaak voor de deelnemende retailers, willen we wel graag onze inzichten delen, omdat we merken dat de gang van zaken precies blootlegt waarom de huidige situatie onhoudbaar is (zie hiervoor ook Aanleiding).

Projectgroep Interne Communicatie

Tijdens de ALV kwam naar voren dat niet alle leden zich konden vinden in de voorgestelde verandering in de communicatiebijdrage en de daarbij behorende regels. In de werkgroep interne communicatie is gesproken over de invulling van de communicatiebijdrage, de spelregels en de haalbaarheid hiervan voor zowel grote als kleinere retailers. Via een enquête is de werkwijze gepeild en heeft er besluitvorming plaatsgevonden.In de loop van 2019 zal deze werkgroep zich, naar aanleiding van een vraag hierover op de ALV, verder buigen over het vraagstuk of de communicatie-uitgingen, zoals deze nu worden ingezet, nog passen binnen de strategie.

Projectgroep Event voor klanten

Het doel hiervan was op een positieve manier vanuit allefolders.nl zichtbaar te worden in alle winkels.